T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birimlerimiz

Güncelleme Tarihi: 10/01/2020

  Polikliniklerimiz 
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi 
 • Çocuk Cerrahisi
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klink Mikrobiyoloji 
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
 • Gastroenteroloji 
 • Genel Cerrahi 
 • Göğüs Hastalıkları 
 • Göğüs Cerrahisi 
 • Göz Hastalıkları 
 • İç Hastalıkları(Dahiliye)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum 
 • Kardiyoloji
 • Kalp ve Damar Cerrahisi 
 • Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları 
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • Nöroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Üroloji
 • Diyetisyen
 • Sosyal Himet Birimi
 • Aile Planlaması 
 • Sigara Bırakma 
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
 • Evde Bakım Birimi


  Tanı Destek Hizmetleri
 • Uyku Birimi
 • MR
 • Tomografi
 • Dansitometri
 • Mamografi
 • Odyometri
 • Eko-Efor-EKG
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Görme Alanı Testi
 • EMG-EEG
 • Ultrasonografi
 • Endoskopi
 • Röntgen
 • Göz Anjiyosu ve Argon Laser
 • Acil Servis
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi 
 • Çocuk Cerrahisi
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klink Mikrobiyoloji 
 • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  
 • Genel Cerrahi 
 • Göğüs Hastalıkları 
 • Göğüs Cerrahisi 
 • Göz Hastalıkları 
 • İç Hastalıkları(Dahiliye)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum 
 • Kardiyoloji
 • Kalp ve Damar Cerrahisi 
 • Kulak - Burun - Boğaz Hastalıkları 
 • Diyaliz 
 • Nöroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Üroloji
 • Palyatif Bakım Merkezi
 • Yenidoğan 1.Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
 • Yenidoğan 2.Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
 • Genel Yoğun Bakım Ünitesi (1-3.Basamak)
 • Kardiyoloji Kliniği-Koroner Yoğun Bakım Ünitesi (1. Basamak)
 • Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi (1.Basamak)
 • Cerrahi Yoğun bakım Ünitesi (2.Basamak)

 • Arşiv Birimi
 • Fatura Birimi
 • Mutemetlik Birimi
 • Tanı ilişkili Gruplar(TİG) Birimi
 • Bilgi-İşlem Birimi
 • İstataistik Birimi
 • Özlük Birimi
 • Satın Alma Birimi
 • Ambar- Ayniyat Birimi
 • Tahakkuk Birimi
 • Stok Kontrol Birimi
 • Eczane
 • Eğitim Birimi

 • Özellikli Birimlerimiz
 • Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
 • Fizik Tedavi Ünitesi
 • Evde Sağlık Hizmeti
 • Diyaliz Merkezi
 • Uyku Laboratuarı
 • ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi)
 • Yoğun Bakımlarımız
 • KBRN Arındırma Ünitesi